Skip to content

ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ
ARTVILLE

ИНВЕСТИЦИИ В
НЕДВИЖИМОСТЬ
ARTVILLE

כסף צריך לייצר
כסף

כסף צריך לייצר
כסף

בחר בתוכנית ההשקעה שלך

בחר בתוכנית ההשקעה שלך

 •                    השקעה חכמה
                     באחריות הנדל"ן
 •           תשואה מהירה על ההשקעה            
  ממכירת הדירה
 •                     הכנסה פסיבית
                     מהשכרת הדירה

Инвестиции

от 1000$

% годовых

5%

Прибыль в $

НЕОГРАНИЧЕНО

Возврат инвестиций

1 ГОД

Инвестиции – от 1000$

  % годовых –5%

  Прибыль в $ – БЕЗЛИМИТ

Возврат инвестиций – 1 ГОД

Инвестиции

от 15 000$

% годовых

14,1%

Прибыль в $

10 000$

Возврат инвестиций

2 года

Инвестиции – от 15 000$
  % годовых – 14,1%
  Прибыль в $ – 10 000$
  Возврат инвестиций – 2 ГОДА

Инвестиции

от 15 000$

% годовых

15,7%

Прибыль в $

4 000$/год

Возврат инвестиций

6 ЛЕТ

Инвестиции – от 15 000$
  % годовых – 15,7%
  Прибыль в $ – 4 000$/год
  Возврат инвестиций – 6 ЛЕТ
 •                    השקעה חכמה
                     באחריות הנדל"ן
 •           תשואה מהירה על ההשקעה            
  ממכירת הדירה
 •                     הכנסה פסיבית
                     מהשכרת הדירה

Инвестиции

от 1000$

% годовых

5%

Прибыль в $

НЕОГРАНИЧЕНО

Возврат инвестиций

1 ГОД

Инвестиции – от 1000$

  % годовых –5%

  Прибыль в $ – БЕЗЛИМИТ

Возврат инвестиций – 1 ГОД

Инвестиции

от 15 000$

% годовых

14,1%

Прибыль в $

10 000$

Возврат инвестиций

2 года

Инвестиции – от 15 000$
  % годовых – 14,1%
  Прибыль в $ – 10 000$
  Возврат инвестиций – 2 ГОДА

Инвестиции

от 15 000$

% годовых

15,7%

Прибыль в $

4 000$/год

Возврат инвестиций

6 ЛЕТ

Инвестиции – от 15 000$
  % годовых – 15,7%
  Прибыль в $ – 4 000$/год
  Возврат инвестиций – 6 ЛЕТ
התוכניתv
1

התוכנית №1

השקעה

השקעה

חכמה

חכמה

5% לשנה

5% לשנה

תוכנית השקעות זו מיועדת למי שלא רוצה לקנות דירה, לחכות להשכרה של הבית או למכור מחדש את השטח שלהם. אתם משקיעים כל סכום זמין ובתום תקופת ההשקעה מחזירים את הכסף שלכם עם רווח נקי מובטח של 7% לשנה בדולרים. בעוד שהרווח בפיקדונות במטבע חוץ בבנקים אינו עולה על 5% לשנה – לפני מיסים.

תקופת המינימום להשתתפות בתוכנית SMART INVESTMENT היא שנה. בכל שנה תצברו ריבית הן על הההשקעה העיקרית והן על ריבית שהורווחה בעבר.

איך התוכנית עובדת

השקעה מ-5000$

הכנסה לאחר שנה
250$
הכנסה לאחר 5 שנים
1 381$
הכנסה לאחר 10 שנים
3144$

השקעה מ-10000$

הכנסה לאחר שנה
500$
הכנסה לאחר 5 שנים
2 763$
הכנסה לאחר 10 שנים
6 288$

השקעה מ-20000$

הכנסה לאחר שנה
1000$
הכנסה לאחר 5 שנים
5 525$
הכנסה לאחר 10 שנים
12 578$

השקעה ב ARTVILLE מביאה את ההכנסה הכי גבוהה

ARTVILLE

בנק 1

בנק 2

בנק 3

הכנסה שנתית

5%

2.25%

1.75%

4,25%

השקעות

10 000$

10 000$

10 000$

10 000$

הכנסות לאחר 3 שנים (לאחר מס)

1 576$

690$

534$

1 329$

השקעה ב ARTVILLE מביאה את ההכנסה הכי גבוהה

Пример – инвестиции 10 000$

?רוצים לקבל הנחה אישית

?רוצים לקבל הנחה אישית

מלאו את הטופס

מלאו את הטופס

2
התוכנית

התוכנית №2

התוכנית מתאימה למי שרוצה להכפיל את כספו על ידי רכישת דירה בשלב הבנייה, למכירה עתידית בבית שכור כבר. השקעת כסף בנכס בשלב הרביעי והחמישי של הבנייה (בהזמנה של 2022 ו 2023), אפשר להשיג רווח של 10,000 $ או עד 14.1% לשנה (בדולר) מהדירה המשופצת. הבתים הראשונים בעיירת מגורים כבר הוזמנו והושבו. השלב הראשון של פארק הקפסולות (עם מקומות למנוחה ופנאי) כבר פתוח, מתחם העבודה השיתופי גם כבר פתוח, כמו כן חנויות, בית קפה ומרכז חינוך . העלות המשוערת של דיור משופצת ב- ARTVILLE, עיירה בקטגוריית הנוחות, היא 900 $ / מ”ר.

התוכנית

חזרה
מהירה

לשנה

התוכנית

חזרה
מהירה

לשנה

התוכנית מתאימה למי שרוצה להכפיל את כספו על ידי רכישת דירה בשלב הבנייה, למכירה עתידית בבית שכור כבר. השקעת כסף בנכס בשלב הרביעי והחמישי של הבנייה (בהזמנה של 2022 ו 2023), אפשר להשיג רווח של 10,000 $ או עד 14.1% לשנה (בדולר) מהדירה המשופצת. הבתים הראשונים בעיירת מגורים כבר הוזמנו והושבו. השלב הראשון של פארק הקפסולות (עם מקומות למנוחה ופנאי) כבר פתוח, מתחם העבודה השיתופי גם כבר פתוח, כמו כן חנויות, בית קפה ומרכז חינוך . העלות המשוערת של דיור משופצת ב- ARTVILLE, עיירה בקטגוריית הנוחות, היא 900 $ / מ”ר.

איך התוכנית עובדת

דירה חכמה
מ-21 מ''ר

 • השקעה ב-2020 מ-14,854$
  מכירה ב-2022 מ-19,044$

  רווח

  מ-4189$

1 חדרי שינה
מ-29 מ''ר

 • השקעה ב-2020 מ-21,056$
  מכירה ב-2022 מ-26,893$

  רווח

  מ-5837$

2 חדרי שינה
מ-37 מ''ר

 • השקעה ב-2020 מ-25,470$
  מכירה ב-2022 מ-32,259$

  רווח

  מ-6789$

3 חדרי שינה
מ-56 מ''ר

 • השקעה ב-2020 מ-37,977$
  מכירה ב-2022 מ-48,100$

  רווח

  מ-10123$

דירה חכמה
מ-21 מ''ר

 • השקעה ב-2020 מ-14,854$
  מכירה ב-2022 מ-19,044$

  רווח

  מ-4189$

1 חדרי שינה
מ-29 מ''ר

 • השקעה ב-2020 מ-21,056$
  מכירה ב-2022 מ-26,893$

  רווח

  מ-5837$

2 חדרי שינה
מ-37 מ''ר

 • השקעה ב-2020 מ-25,470$
  מכירה ב-2022 מ-32,259$

  רווח

  מ-6789$

3 חדרי שינה
מ-56 מ''ר

 • השקעה ב-2020 מ-37,977$
  מכירה ב-2022 מ-48,100$

  רווח

  מ-10123$

התוכנית
3

התוכנית №3

פסיבית

פסיבית

הכנסה

הכנסה

לשנה

לשנה

תוכנית השקעה זו מתאימה למי שרוצה לרכוש נכס להשכרה ולספק לעצמו הכנסה יציבה של 15.7% לשנה. על פי OLX, מחיר השכרת דירה משופצת בעיירה בקטגוריית נוחות הוא 185 דולר לחודש.

דירות בארטוויל מבוקשות מאוד בקרב משפחות צעירות, סטודנטים, וגם אלה העובדים באזור של שוק ” 7 ק”מ ”. לכן, תמיד יש מי שרוצה לשכור דיור נוח. בנוסף, חברת הניהול שלנו תעזור להשכיר את הדירה שלכם אם אינכם רוצים לעשות זאת בעצמכם. אנו יכולים להשתלט לחלוטין על הדירה שלכם ותקבלו הכנסה פסיבית יציבה.

איך התוכנית עובדת

דירה חכמה

 • הכנסה מההשכרה החל

  מ-2220$ בשנה

  זמן החזר ההשקעה – 7 שנים
  השקעה מ 14,854$

1 חדרי שינה

 • הכנסה מההשכרה החל

  מ-3120$ בשנה

  זמן החזר ההשקעה – 7 שנים
  השקעה מ 21,056$

2 חדרי שינה

 • הכנסה מההשכרה החל

  מ-4010$ בשנה

  זמן החזר ההשקעה – 7 שנים
  השקעה מ 25,470$

דירה חכמה

 • הכנסה מההשכרה החל

  מ-2220$ בשנה

  זמן החזר ההשקעה – 7 שנים
  השקעה מ 14,854$

1 חדרי שינה

 • הכנסה מההשכרה החל

  מ-3120$ בשנה

  זמן החזר ההשקעה – 7 שנים
  השקעה מ 21,056$

2 חדרי שינה

 • הכנסה מההשכרה החל

  מ-4010$ בשנה

  זמן החזר ההשקעה – 7 שנים
  השקעה מ 25,470$
אחריות של ZEZMAN
מסמכי
אישורים

ל- ARTVILLE יש את כל המסמכים הדרושים לאישור עבודות בנייה, תשתיות ופתיחת הבית.

פרסי
איכות

על יישום רעיונות חדשים ואיכות מתקני המגורים, זכתה קבוצת Zezman בפרסים על ידי נציגי ענף הבנייה.

ערבות
להחזר כספי

אם התוכניות שלכם השתנו ואתם צריכים להחזיר את ההשקעה שלכם, אנו נפדה את הנכס שלך עבור אותו הכסף שעבורו נרכש.

פרסומי
חדשות

מדי חודש אנו מפרסמים חדשות על עיר המגורים, תמונות ודיווחי וידיאו על התקדמות הבנייה ומידע על הבתים שהושלמו.

Grybcova_Kateryna_KM

Я Екатерина, клиент менеджер жилого городка ARTVILLE.

?רוצים לקבל הנחה אישית

Grybcova_Kateryna_KM
Я Екатерина, клиент менеджер жилого городка ARTVILLE.
?רוצים לקבל הנחה אישית